ANBI

Walk to Fight Cancer heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn de donaties aan stichting Walk to Fight Cancer en donaties door stichting Walk to Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting Walk to Fight Cancer, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight cancer. 

 

Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan stichting Walk to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

Het RSIN van stichting Walk to Fight Cancer is 856251860. Ook Stichting Fight cancer heeft de ANBI status.€ 125.445,70